Volby Herecké asociace

Herecká asociace
volí prezidenta

Ve dnech 15. až 25.října 2018 proběhly volby do prezidia a kontrolní komise Herecké asociace. Výsledky byly oznámeny na Valné hromadě 11. listopadu 2018 a zároveň je najdete níže. Podrobné výsledky jsou k nahlédnutí u právníka Herecké asociace Mgr. Vladimíra Petříčka, v sídle Herecké asociace, Senovážné nám. 23, Praha 1.

Výsledky voleb do prezdida a kontrolní komise

Ve dnech od 14. do 22. listopadu 2018 se koná volba prezidenta Herecké asociace.

Hlasování je možné dvěma způsoby, a to elektronicky (on-line) nebo korespondenčně. Každý člen hlasuje pouze jednou, a to pouze jedním z výše uvedených způsobů takto:

Členové, u kterých k 1.10.2018 Herecká asociace eviduje emailovou adresu, budou hlasovat on-line prostřednictvím těchto webových stránek. Informace a pokyny k hlasování obdrží před zahájením emailem.

Ostatní členové, u kterých k 1.10.2018 Herecká asociace eviduje pouze korespondenční adresu, budou hlasovat korespondenčně prostřednictvím tištěných hlasovacích lístků. Informace, pokyny k hlasování a hlasovací lístky obdrží poštou.

Při hlasování vyberte a označte jednoho z uvedených kandidátů. Řádné provedení volby prezidenta zkontrolují notář a právník. Průběh a výsledky voleb ověří notář.

Výsledky volby prezidenta budou zveřejněny a potvrzeny nejpozději do 3.12.2018.

Profily kandidátů na prezidenta HA

Aktuálně neprobíhají žádné volby.